гр. Елена 5070 , ул. „Д-р Момчилов” 9 GSM: 0896 693169 e-mail: chumerna1901@abv.bg

История

История
          Туристическото дружество в Елена се създава на 14.06. 1901 година. То е първото на територията на Великотърновски окръг. Инициатори са младите тогава еленски учители Христо Лазаров Бояджиев и Юрдан Тодоров Брешков. Наречено е на най-високия връх в Елено-Твърдишкия балкан Чумерна.
              През февруари 1914 година се учредява и юношеско туристическо вружество „Чумерна”.
             В първите години на съществуването си двете дружества организират излети до близки местности – връх Чумерна, Хайдушко сборище, Бяла крава, Кипиловската пещера, Къпиновския манастир и други красиви местности около града.
На 02.08.1915 година се полага първия камък в основите на първата хижа в Търновско – „Чумерна” на местността Харамията под връх Чумерна. Започва усилено строителство, което е прекъснато от Първата световна война и е подновено едва през 1925 година. На 12.07.1926 година хижа „Чумерна” е открита за голяма радост на местните туристи. Хижата разполага с две стаи. Така хижа „Чумерна” е третата туристическа хижа в България след х.”Скакавица” и х.”Алеко”.
             Датата 12.07.1926 година се счита за начало на традиционния Празник на Еленския балкан. Тържеството /тогава свързано с освещаването на хижа „Чумерна”/ продължава три дни. След средата на миналия век традицията замира и е възстановена около 1966 година. След 1976 година празникът редовно присъства в календара на Туристическо дружество  „Чумерна”.
              През 1924 година при дружеството се създава „Излетна карта”.
              В 1925 година е изграден туристически хор в град Елена.
          Така в началото на 20 век дейността на дружеството се разширява и обогатява, членовете се множат. Организират се сказки, туристически забави, пролетни зелени вечери, вечеринки и други. Активната дейност на еленските туристи продължава до началото на Втората световна война.
            Към края на 50-те години на 20 век БТС се освобождава от опеката на БКФС. Постепенно туристическото движение излиза от годините на застой и се оживява все повече и повече. Дейност развиват клубовете по пешеходен туризъм, ски-туризъм, по маркировките, по спортно катерене, клуб на туристите-ветерани, отряд на планинска спасителна служба, комисия по опазване на природата и други.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg